You are currently browsing the monthly archive for May 2010.

 

Cyprus / Κύπρος  Nowadays / Τωρά  

 

It’s good, isn’t it? / Εν καλά, έννενι;

(Not bad considering its history… you know: colonialism, war, division and all that trauma.)

(Έννεν άσσιημα αν σκεφτείς την ιστορίαν της… ξέρεις τα γνωστά: αποικιοκρατίες, πολέμοι, διαμοιρασμοί και λοιπά τραύματα.)
 

Grand, isn’t it? / Μέγιστα, έννενι;

(Well, Ive seen bigger…)

(Είδα τζαι πιο μεγάλα να σου πω…)
 

Great, isn’t it? / Σπουδαία, έννενι;

(…Oh all right! It is the third largest in the Mediterranean anyway…)

(…Ο-κέϊ άτε! Εν η τρίτη πιο μεγάλη στη Μεσόγειον ένιγουεϊ…)
 

Swell, isn’t it? / Έξοχα, έννενι;

(Yeah, it’s all about the show… XL always wins…)

(Όντως μόνον εξοχότητες κυκλοφορούν σε τουν την νήσον, φουσκωμένες σαν τους πετεινούς για να φαίνουνται…)
 

Fun, isn’t it? / Γαμάτα, έννενι;

(Well the tourists seem to think so… I think there’s space for improvement…)

(Για τες τουρίστριες, ίσως… Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριον βελτίωσης όμως…)
 

Nowadays / Τωρά

 

There’s men, everywhere / Έσιει άντρες, παντού

(Mostly in the closet though; heterosexism is quite obligatory.)

(Κυρίως μες την ντουλάππαν όμως· ο ετεροφυλισμός εν αρκετά υποχρεωτικός.)
 

Jazz, everywhere / Τζαζ, παντού

(Jazz? That black music?)

(Ντζιας; Μα η μουσική των μαύρων ρε;)
 

Booze, everywhere / Ποτά, παντού

(It’s become so expensive though! You can’t even get drunk with these prices any more!)

(Ναι! μα ούτε να μεθύσεις εν μπορείς πιον έτσι που γίναν οι τιμές…)
 

Life, everywhere / Ζωή, παντού

(Not in Larnaca there isn’t… it really is a funerary box, just like the name says!)

(Στην Λάρνακαν εν κινείται μούγια… εν ακριβώς όπως λαλεί το όνομαν της, έναν φέρετρον!)
 

Joy, everywhere / Χαρά, παντού

(If you can afford Joy, she really is a great hostess! She’s been with the best people!)

(Αν βαστάς να πιερώσεις την Χαράν, εν καταπληχτική συνοδός! Επήραν την οι καλλύττεροι!)
 

Nowadays / Τωρά

 

 

You can like the life youre living / Επιτρέπεται να σου αρέσκει η ζωή που ζεις

(There’s not much variety to chose from.)

(Εν τζι έσιεις τζαι πολλήν επιλογήν…)
 

You can live the life you like / Επιτρέπεται να ζεις την ζωήν που σ’ αρέσκει

(Well you can give it a shot anyway!)

(Όπωσδήποτε, επιτρέπεται τουλάχιστον να δοκιμάσεις!)
 

You can even marry Harry / Επιτρέπεται να παντρευτείς τον Χάρην

(Because if you don’t the neighbours will talk… so you must!)

(Εσκέφτηκες τι εν να πει ο κόσμος αν δεν τον παντρευτείς;)
 

But mess around with Ike… And thats / Μα αν κάμεις πελλάρες με τον Μάϊκ… Εν τόσον

(Oh who doesn’t mess around… just make sure you keep up the appearances and everything will be fine!)

(Ου τζαι πιος εν ξενογαμά; Τα προσχήματα να κρατάς τζαι τα υπόλοιπα έρκουνται μόνα τους!)

 

 

Good, isn’t it? / Καλά, έννενι;

(No not really… it’s becoming quite inhuman…)

(Όϊ τζαι πολλά… έτο άρκεψεν να γίνεται λλίον απάνθρωπη η κατάσταση…)

Grand, isn’t it? / Μέγιστα, έννενι;

(Well new churches certainly are! They spring up like giant garish mushrooms! So much religion for what, I wonder? For whom?)

(Ε, οι τζινούρκοι ναοί εν όντως μέγιστοι! Φυτρώνουν σαν κάτι τεράστια φωναχτά μανιτάρκα! Γιατί τόση θρησκεία, άραγε; Για ποιον; )

Great, isn’t it? / Σπουδαία, έννενι;

(Yeah, bronze medal in the Mediterranean games, like we said earlier!)

(Ναι, είπαμεν, χάλκινον μετάλλιον στους Μεσογειακούς!)

Swell, isn’t it? / Έξοχα, έννενι;

(Quite flaccid to be frank… too many inhibitions…)

(Νερουλιασμένα θα έλεγα… οι αναστολές εν πολλές· ειδικά για τες εξοχότητες…)

Fun, isn’t it… / Γαμάτα, έννενι;

(One has to do one’s best!)

(Το κατά δύναμην!)

But nothing stays / Μα τίποτε εν μινείσκει

(Nope, nothing at all; 21st century realities I suppose…)

(Τίποτε απολύτως· υποθέτω πως έτσι ένι ο 21ος  αιώνας…)

 

 

In fifty years or so / Σε καμιάν πενηνταρκάν χρόνια

(Yeah?)

(Ναι; )

Its gonna change, you know / Τα πράματα ενν’ αλλάξουν ξέρεις

(Yeah, like the present status quo people are gonna be alive to clean up their mess then!)

(Ναι, γιατί οι κύριοι του σημερινού στάτους κβο εν να μείνουν ζωντανοί ως τότε για να καθαρίσουν τα σκατά τους…)

But, oh, its heaven / Όμως εν ένας παράδεισος

(Oh yes it is! Nothing like a good old fashioned political arm chair, for some lucky asses to grow roots in!)

(Όντως! Το καλλύττερον πράμαν στον παράδεισον είναι μια παραδοσιακή πολιτική πολυθρόνα για να βολευτεί τζαι να φκάλει ρίζες κάποιος τυχερός κώλος! Λαχείον!)

Nowadays / Τωρά

 

 

And that’s / Εν τόσον

(What?)

(Τι; )

Good, isn’t it? / Καλά, έννενι;

(Ask the young creative minds if it is…)

(Ρώτα τα νεαρά δημιουργικά μυαλά αν ένι…)

Grand, isn’t it? / Μέγιστα, έννενι;

(Ask the talented guys, the “different” ones, forced to migrate before they waste away in this cultural desert; hear what they have to say…)

(Ρώτα τους ταλαντούχους, τους “διαφορετικούς,” που πιέζουνται να μεταναστεύσουν πριν να καταϊσιευτούν σε τουν την πολιτιστικήν έρημον· ρώτα τους να δούμεν τι λαλούν…)

Great, isn’t it? / Σπουδαία, έννενι;

(Ask the immigrant minorities living in Cyprus to see if it is…)

(Ρώτα τες μειονότητες των μεταναστών που ζιούν στην Κύπρον να δεις αν ένι…)

Swell, isn’t it? / Έξοχα, έννενι;

(Sure, the morale is always swell in here!)

(Καλό! Το ηθικόν εν πάντα ακμαιότατον δα μέσα!)

Fun, isn’t it? / Γαμάτα, έννενι;

(We do try to keep our spirits up!)

(Κάμνουμεν ότι μπορούμεν για να ψυχαγωγούμαστεν, κάπως!)

But nothing stays/ Μα τίποτε εν μινείσκει

(No, nothing; the best thing about progress is mobility.)

(Όϊ τίποτε· το ατού της προόδου εν η κινητικότητα.)

 

 

In fifty years or so / Σε καμιάν πενηνταρκάν χρόνια

(Oh must you be so dire?)

(Ούφφου, γιατί είσαι έτσι απειλητική;)

Its gonna change, you know / Τα πράματα ενν’ αλλάξουν, ξέρεις

(Some people hope to be dead long before then…)

(Μερικοί ελπίζουν να τα τινάξουν πολλά πιο πριν…)

But, oh, its heaven / Όμως εν ένας παράδεισος

(Yes, for consumerism and politics it still is!)

(Ναι, για τον καταναλωτισμόν τζαι την πολιτικήν ακόμα ένι!)

Nowadays / Τωρά

Advertisements

Archive

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1 other follower

Advertisements